fbpx
050 211 2618 info@HR24.nl

Nieuws

Complexe praktijk voor werkgevers

Wanneer je als organisatie zelf de regie voert over verzuimprocessen is de praktijk vaak complexer dan de theorie. Er komt behoorlijk wat kijken bij goede verzuimbegeleiding. De verzuimcoach van HR24 helpt leidinggevenden in geval van medewerkersverzuim & re-integratie.

Advies

  • -Wat mag je wel en niet zeggen tegen zieke werknemers?
  • -Hoe zit het met de wetgeving en UWV?
  • -Hoe beperk je onnodig verzuim?

Met deze en nog meer vragen helpt de verzuimcoach van HR24. Daarnaast geeft onze verzuimcoach advies over hoe je het verzuimpercentage kunt verlagen en wat je kunt doen aan preventie.

Begeleiding

De verzuimcoach van HR24 traint en begeleidt leidinggevenden bij verzuimtrajecten, want deze spelen een cruciale rol in het beperken van verzuim. “Als een medewerker ziek is, wil dit niet per definitie zeggen dat deze ook arbeidsongeschikt is”, zo legt Veronique Tjong-A-Sie, verzuimcoach bij HR24 uit. Wij reduceren onnodig verzuim. Hiervoor worden ook complete maatwerktrainingen voor leidinggevenden aangeboden.

Spoor 2

Wil je als werkgever je gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker succesvol laten re-integreren maar kan dit niet binnen de huidige organisatie? Dan zet HR24 een Spoor 2 re-integratietraject in. Dit is een maatwerktraject gericht op het vernieuwen van inzet bij een andere werkgever, rekening houdend met de nieuwe arbeidsmogelijkheden.

Verzuim is kostbaar, verzuimaanpak is een continu proces. HR24 ondersteunt, zodat jij weer grip krijgt op verzuim.